عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری: خبر زخم برداشتن معاون اول ریاست جمهوری نادرست است

دوکتور عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری طی گفت وگویی با خبرنگار تلویزیون آیینه خبر جراحت برداشتن معاون اول ریاست جمهوری را که از دیروز به این سو در رسانه ها گزارش شده است، رد کرد.

وی یاد آور شد که امروز الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم در غورماچ به رسانه ها از مقاومت و شجاعت نیرو های امنیتی کشور در آزاد سازی غورماچ از طالبان تروریست ستایش کرده و یاد آور شده است که تا برچیدن بساط طالبان از شمال کشور به کابل برنمی گردد.

آقای فرهمند یاد آور شد که معاون اول ریاست جمهوری سلامت است و در غورماچ جنگ برای تصفیه کامل این ولسوالی را رهبری می کند.

فرهمند هر گونه خبر در مورد زخمی شدن معاون اول ریاست جمهوری را که توسط مقامات دولتی اشاعه یافته است، آب ریختاندن در آسیاب دشمنان و تلاشی در متزلزل ساختن مورال نیروهای امنیتی کشور می داند و می گوید که این ها باید به عنوان مسئولان امور کشور به این نکته متوجه باشند و کوشش نکنند اذهان مردم رادر چنین شرایط حساس مسموم کنند.

رئیس دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری همچنان خاطر نشان ساخت که جنگ در مناطقی از غورماچ به شدت ادامه دارد و معاون اول ریاست جمهوری همچنان در سنگر در کنار نیرو های امنیتی حضور دارد.