اطلاعیه ریاست اجراییه

اظهار تاسف از یک گزارش نادرست

بر مبنای معلومات نادرستی که در دسترس جلالتمآب رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر جراحت سطحی سترجنرال عبدالرشید دوستم قرار گرفته بود ، ایشان در جریان بازگویی و تبیین رویدادهای امنیتی کشور به این موضوع هم با ابراز تاسف اشاره کردند که خوشبختانه بعدا کذب آن آشکار گردید .

 

سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در یک مکالمه تلفنی با جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله از صحت کامل خود اطمینان داده و بر عزم قاطعشان در مبارزه با تروریسم تاکید نمودند . داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز با ابراز خرسندی از سلامتی کامل جلالتمآب معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای ایشان در قلع و قمع دشمنان مردم افغانستان و تامین امنیت ساحات فاریاب و جوزجان موفقیت های مزید آرزو نمودند.