حمله شب هنگام طالبان برنیرو های امنیتی در غور ماچ ناکام شد

در تاریکی شب گذشته، نيرو هاي امنيتي افغانستان شماری از طالباني را هدف قرار دادند که بمنظور حمله بر قوت هاي امنيتي در نزديكي مقر معاون اول رياست جمهوري تجمع كرده بودند.

طالبان با دادن تلفاتی متواری شدند و در ميدان نبرد كارت هاي هويت، پاسپورت هاي پاكستاني و لايحه وظايف طالبان بدست نيرو هاي امنيتي افغانستان افتاده است.

اغلب موارديكه در لايحه ي وظايف طالبان ذكر شده عبارت از كشتن انسان هاست.

همچنان سترجنرال عبدالرشيد دوستم عصر روز شنبه در جلسه كوتاهي كه با فرماندهان جنگ غورماچ داشت یاد آور شد كه پُشت نا امن ساختن ولايات شمال بخصوص فارياب و کندز دست هاي بزرگ برون مرزي قرار دارد.

معاون اول رياست جمهوري تصريح كرد كه مردم فارياب هرگز اجازه ناامن شدن مناطق شان را به نوكران آي اس آي نميدهند.

معاون اول رياست جمهوري به مسئولان استخبارات كشور هدايت داد تا لحظه به لحظه از موقعيت طالبان فراري و نظامیان پاكستاني كه جنگ فارياب را مديريت ميكنند، اطلاعات جمع آوري كنند.

جنرال عبدالرشيد دوستم افزود كه طالبان در فارياب با يك سراسيمه گي بزرگ مواجه شده و در يك منطقه خاص استقرار ندارند از همين رو همواره در مناطق دور دست در حالت فرار قرار دارند.