معاون اول ریاست جمهوری در دیدار با کادر های حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان: افغانستان از لحاظ امنیت در لحظات حساسی قرار دارد

ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان با رئيس و شماري از اعضاي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان در شهر شبرغان ملاقات كرد.

محور اصلي گفتگو ها در اين ملاقات را بررسي وضعيت امنيتي و مشكلات موجود كشور و چگونه گي برگزاري چهارمين كنگره حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان تشكيل ميداد.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان در اين ديدار بر دايرشدن هرچه زودتر چهارمين كنگره حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان تاكيد كرد.

عزيز الله كارگر رئيس شوراي مركزي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان، داكتر كنشكا توركستاني رئيس عمومي جنبش جوانان افغانستان، فريدون الهام معاون اداره امور، استاد حميدالله تواچي، مولوي محمد نبي، گل محمد ايركين، يونس طغرا، داكتر فدا محمد پيكان، ايوب عرفاني، استاد فضل احمد بورگيت، سيد شمس الدين سادات، شجاع الدين شجاع، عوض بيك و سيد حميد سادات اعضاي جنبش ملي اسلامي افغانستان از اشتراك كننده گان دیگر اين نشست بودند.

شرکت کننده گان از فداكاري و قهرماني هاي سترجنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري در خصوص آزاد سازي ولسوالي غورماچ و قسمت هايي از قيصار از دست طالبان ابراز تشكري كرده افزودند كه همه اعضا و هواخواهان حزب مليوني جنبش ملي اسلامي افغانستان از عملكرد ها و سياست های معاون اول رياست جمهوري افغانستان با يكصدا حمايت قاطعانه ميكنند.

اشتراك كننده گان اين نشست به شهدایی كه بخاطر آزاد سازي مناطق اشغال شده توسط مزدوران بيگانه ها بهشت برين استدعا كرده و به زخمي هاي جنگ هايي اخير شفاء عاجل تمنا كردند.

در مقابل الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان ضمن سپاسگذاري از حركت هاي اخير نهاد هاي جامعه ي مدني افغانستان بخاطر حمايت از سركوبی طالبان و آزاد سازي مناطق اشغال شده توسط نوكران آي اس آي افزود كه وضعيت امنيتي و سياسي افغانستان در مرحله حساسي قرار دارد.

معاون اول رياست جمهوري گفت كه مردم افغانستان از عدم هماهنگي ميان نيرو هاي امنيتي و سياسي شدن نهاد هاي نظامي به شدت نگران هستند و اين موضوع باعث شده است تا روزانه سربازان قهرمان افغانستان جام شهادت بنوشند ويا زخمي شوند.

سترجنرال عبدالرشيد دوستم در ادامه سخنانش افزود كه طالبان و داعش توان مقابله با نيرو هاي امنيتي افغانستان را ندارند، اما ضعف مديريت نظام امنيتي و عدم موجوديت اعتماد ميان سطوح مختلف رهبري حكومت به شمول تمركز قدرت به دست يك شخص معين، از چالش هاي اساسي موجود كشور به حساب ميرود.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان خطاب به رئيس و اعضاي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان گفت كه با تكميل شدن آماده گي ها هرچه زود چهارمين كنگره ي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان داير شود تا اين حزب مليوني بتواند در حركت هاي ملي و سياسي آينده به خوبي نقش خود را در ميان ساير احزاب سياسي ايفا كند.

سترجنرال عبدالرشيد دوستم تصريح كرد كه حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان از بدو تاسيس تا كنون بخاطر بوجود آوردن نظامي كه همه اقوام و گروه ها به گونه عادلانه در آن سهم داشته باشند، مبارزه كرده است و هنوز هم بخاطر عملي شدن اين موضوع تلاش هاي جدي و پيگير خود را ادامه خواهد داد.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان تاكيد كرد كه حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان طرفدار تامين ديموكراسي و آزادي بيان توأم با تعميم عدالت اجتماعي در كشور است و اساس مبارزات اين حزب را همين موضوعات تشكيل ميدهد.