معاون اول ریاست جمهوری در شهر شبرغان با رئیس عمومی بنیاد رجب طیب اردوغان دیدار کرد

الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان عصر امروز با پروفيسور دوكتور جم زورلي رئیس عمومي بنياد رجب طييب اردوغان رئيس جمهوري تركيه و سرقونسل های اين كشور مقيم مزار شريف و جوزجان در شهر شبرغان ديدار كرد.

در اين ديدار ضمن آنكه روي تقويت روابط دو كشور دوست و برادر تاكيد صورت گرفت، بر تداوم همكاري هاي متقابل ميان افغانستان و تركيه نيز گفتگو به عمل آمد شد.

در اين ديدار پروفيسور دوكتور جم زورلي رئيس عمومي بنياد رجب طيب اردوغان، مصطفي ايردي ويرند سرقونسل تركيه در مزار شريف و مظفر آق ييلديرم سرقونسل تركيه مقيم شبرغان سلام ها و تمنيات نیک رجب طيب اردوغان را به ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان تقديم كردند.

معاون اول ریاست جمهوری ضمن سپاس گزاري از اين هيئت بلند مقام تركيه تصريح كرد كه روابط افغانستان و تركيه از زمان مصطفي اتاترك تا كنون به گونه برادرانه ادامه داشته است و اين دوستي تاريخي همچنان ادامه خواهد يافت.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان در ادامه ي سخنانش همكاري هاي كشور تركيه را در زمينه هاي امنيت، بازسازي، صحت و معارف براي مردم افغانستان ارزنده دانسته و بر ادامه اين همكاري ها تاكيد كرد.

معاون اول ریاست جمهوری همچنين از كمك كشور دوست تركيه در خصوص ساخت مسجد جامع شهر شبرغان و شفاخانه اطفال به شمول مكاتب ابراز تشكري كرد.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان گفت كه در رابطه به ادامه فعاليت هاي مكاتب افغان ترك با رئيس جمهور صحبت كرده وروي چكونه گي فعاليت اين مكاتب نيز به گونه مشترك تصميم اتخاذ خواهند كرد.

با اين حال اعضاي هيئت تركي بر ادامه فعاليت هاي مكاتب تاكيد كرده افزودند كه پس از اين دولت تركيه با يك رويكرد جديد در زمينه ادامه فعاليت هاي مكاتب افغان ترك كمك هاي خود را تنظيم خواهد كرد.

دوكتور جم زورلي گفت كه هم بر تعداد مكاتب افزوده خواهد شد و هم سيستم دروس آن منظمتر و در شمار بورس ها نيز افزايش به عمل خواهد آمد.

ستر جنرال عبدالرشيد دوستم در اخير اين نشست نامه اش را كه بخاطر ٩٣ مين سالروز تاسيس جمهوري تركيه عنواني رجب طيب اردوغان رئيس جمهور، صدر اعظم و وزير خارجه اين كشور نوشته شده بود امضا كرده و به رئیس اين هيئت سپرد.

در اين ميان تحایفی نیز تعاطی گردید.

با اين حال هيئت تركي همراه با الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان به پارك شهداي راه آزادي شهر شبرغان تشريف برده و بر مزار قهرماناني كه در جنگ هاي اخير و جنگ هاي قبلي جام شهادت نوشيده بودند اتحاف دعا كرده و برای همه شهدا جنت الفرودوس استدعا كردند.

پس از اتحاف دعا هيت تركي بخاطر بررسي مكاتب افغان ترك روانه شهر آقچه شدند. اما ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان به مقامات محلي ولايت جوزجان و مسوولان بنياد دوستم هدايت داد تا به ارزش ١٠٠ هزار دالر امريكايي هديره ي شهدا را با سنگ مرمر مزين ساخته و بخش هايي از پارك شهدا را نيز به گونه اساسي بازسازي كنند.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان در لین مراسم گفت كه در جريان چهار دهه گذشته ده ها هزار تن از هوادارانش بخاطر تامين عدالت و آزادي در كشور جان شيرين خود را از دست داده اند.

در حال حاضر بيش از يكهزار شهيد قهرمان در پارك شهداي شهر شبرغان دفن شده و خلص سوانح اين شهدا نيز به زودي روي هديره آنها با عكس هاي شان در سنگ هاي مرمر حك خواهد شد.