اخبار

 • با تعدادی از اعضای جنبش جوانان ولایت فاریاب

  رده : عمومی

  الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم سرپرست و معاون اول ریاست جمهوری شام دیروز با تعدادی از اعضای جنبش جوانان ولایت فاریاب شامل برخی از بانوان در قصر گلخانه صدارت دیدار و با ایشان پیرامون وضعیت کنونی کشور و دورنمای صلح و وظایف جوانان در قبال مردم و...

 • دیدار با تعدادی از بزرگانّ موسفیدان و قومندانان جهاد و مقاومت ولایت فاریاب

  رده : عمومی

  الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم سرپرست و معاون اول ریاست جمهوری شام امروز با تعدادی از بزرگانّ موسفیدان و قومندانان جهاد و مقاومت، مربوط ولسوالی های قیصار، المار، خواجه سبز پوش، شیرین تگاب، دولت آباد، گرزیوان، بلچراغ، پشتوت کوت و لولاش ولایت...

 • مراسم تجلیل از نود و یکمین سالروز تأسیس جمهوری ترکیه که در سفارت آن کشور در کابل

  رده : عمومی

  الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، سرپرست و معاون اول ریاست جمهوری پیش از چاشت امروز به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم تجلیل از نود و یکمین سالروز تأسیس جمهوری ترکیه که در سفارت آن کشور در کابل برگزار شده بود شرکت...

 • دیدار با بزرگان، موسفیدان و جوانان ولایت تخار

  رده : عمومی

  الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری عصر امروز در دفتر کارش شماری از بزرگان، موسفیدان و جوانان ولایت تخار را به حضور پذیرفته و با ایشان گفتگو کرد. در این دیدار یک تن از بزرگان، موسفیدان و جوانان تخار به نماینده گی از دیگران...

 • دیدار با صد ها تن ازعلما، روحانیون، بزرگان و موسفیدان، زنان و جوانان اقوام مختلف کشور

  رده : عمومی

  الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری پس از چاشت امروز با صد ها تن ازعلما، روحانیون، بزرگان و موسفیدان، زنان و جوانان اقوام مختلف کشور در قصر گلخانه صدارت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ها هیأت رهبری ولایت بلخ با شماری از...

 • دیدارهای مردمی

  رده : عمومی

  الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری پس از چاشت امروز با سرپرست وزارت امور زنان و هیأت رهبری آن وزارت، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین وهیأت رهبری آن وزارت، شماری از کادر های جوان و بانوان ولایات شمال کشور، جمع...

صفحه 25 از 25