تصمیم یکصد و شصت و سوم

org_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۸:۳۰

جلسات شش و نیم برای تطبیق میثاق امنیتی به شکل عادی و همه روزه ادامه دارد. از اینکه نظم در جلسات، در روش اقدام و تطبیق ایجاد و مستحکم گردیده است نیاز به نشر اعلامیه های روزمره دیده نمیشود. مردم نیز اکنون میدانند چگونه با تیم در تماس شوند و سهم بگیرند. بخاطر استحکام بیشتر امنیت در ولایت کابل و پایتخت نهادهای ولایات همجوار مکلف شده اند تا اقمار گونه به نهادهای همتا در مرود تهدیدات را بصورت منظم و ساعت وار با مرکز شریک سازند. به عبارت دیگر دیوار های غیر ضروری و بیروکراسی کهنه که باعث کندی و پیچیدگی در تحلیل و اقدام میگردید برداشته شده اند. من وضعیت امنیتی را در سراسر کشور به سهم خویش پیگیری می نمایم. شجاعت و تعهد نیرو های دفاعی و امنیتی کشور را نمیتوان با الفاظ و کلمات ستایش نمود. آنچه در این روز ها انجام میدهند از هر دید فراتر از تصور و توقع همه ی ماست. از تک تک این بهترین های جامعه سپاس می نمایم. در عین زمان جا دارد از زحمت کشی تمام منسوبین پولیس - امنیت ملی و اردو در زون پایتخت ابراز سپاس و امتنان نمایم. دستاورد های پولیس در کابل بی سابقه است. کار جنرال طوطاخیل قابل قدر و ستایش است. در عین حال از زحمات شبانه روزی شاروالی و ولایت کابل در امر ارایه خدمات و بسیج مردم ابراز سپاس می نمایم. هم خط سازی نهادهای ملکی و نظامی و استفاده از کل نیرو بخاطر تغییر روش موثر و پر نتیجه بوده است. از اعضای دیگر جلسات مانند لوی سارنوالی - تصدی محافظت عامه - ریاست مبارزه با جرایم سنگین و همکاران ما در بخش روابط عامه و مطبوعات نیز از صمیم قلب ابراز رضایت و سپاس می نمایم. این یادداشت کوتاه را در پاسخ به کسانی که فکر میکردند جلسات متوقف شده است نوشتم. جمع آوری اطلاعات - ارزیابی با همی - تعیین حجم مشکل - بسیج امکانات - هضم و آشنایی با برنامه در تمام سطوح و لایه ها و در نهایت اقدام. این دایره فعالیت روزمره جلسات شش و نیم بخاطر تطبیق میثاق امنیتی است. لبخند مردم خستگی ما را دور می سازد، از همینرو نه از نیروی ما کاسته شده است و نه هم از انگیزه ی ما.