چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۴:۲۶
Background image

روند توزیع بسته‌های کمکی در چوکات دسترخوان ملی تا روز چهارشنبه، ۰۵ حوت ۱۳۹۹

بسته‌های غذایی و بهداشتی در ۱۱۶ ولسوالی و ۲۸۰۸ محل از ۳۴ ولایت افغانستان توزیع شد که از تعداد مجموعی ۴۲۴۰۵۶ خانواده‌های شامل لیست، تعداد  ۳۷۴۷۴۴ خانواده از این کمک‌ها مستفید شده‌اند که . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۶:۳۲
Background image

روند توزیع بسته‌های کمکی در چوکات دسترخوان ملی تا روز دوشنبه، ۲۰ دلو ۱۳۹۹

برنامه دسترخوان ملی به شکل منظم و شفاف در ۳۴ ولایت کشور ادامه دارد.

این بسته‌های غذایی و بهداشتی در ۱۱۵ ولسوالی و ۲۷۲۵ محل از ۳۴ ولایت افغانستان توزیع شد که از تعداد مجموعی ۴۱۱۶۹۶ خانو . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۰:۴۰
Background image

روند توزیع بسته‌های کمکی در چوکات دسترخوان ملی تا روز یکشنبه، ۱۹ دلو ۱۳۹۹

برنامه دسترخوان ملی به شکل منظم و شفاف در ۳۴ ولایت کشور ادامه دارد.

این بسته‌های غذایی و بهداشتی در ۱۱۵ ولسوالی و ۲۷۲۵ محل از ۳۴ ولایت افغانستان توزیع شد که از تعداد مجموعی ۴۱۱۶۹۶ خانو . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۰:۳۶
Background image

روند توزیع بسته‌های کمکی در چوکات دسترخوان ملی تا روز شنبه، ۱۸ دلو ۱۳۹۹

بسته‌های غذایی و بهداشتی در ۱۱۵ ولسوالی و ۲۲۷۰ محل از ۳۴ ولایت افغانستان توزیع شد که از تعداد مجموعی ۴۱۰۱۵۴ خانواده‌های شامل لیست، تعداد  ۳۶۲۶۲۶ خانواده از این کمک‌ها مستفید شده‌اند که . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۹:۵۸
Background image

روند توزیع بسته‌های کمکی در چوکات دسترخوان ملی تا روز پنجشنبه، ۱۶ دلو ۱۳۹۹

برنامه دسترخوان ملی به شکل منظم و شفاف در ۳۴ ولایت کشور ادامه دارد.

این بسته‌های غذایی و بهداشتی در ۱۱۵ ولسوالی و ۲۷۱۷ محل از ۳۴ ولایت افغانستان توزیع شد که از تعداد مجموعی ۴۰۹۵۲۹ خانو . . .