گالری رسانه

سخنرانی محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در نشست هفتهء معارف

سخنان محترم امرالله صالح در نشست هفتۀ آب و برق

سخنان محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با مردم کندهار

سخنان امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در همایش بزرگ مردم کوهدامن

جریان همایش سرتاسری مردم ولایت پروان به حمایت از ارزش های نظام

مصاحبه محترم امرالله صالح با BBC HARDtalk

جریان همایش مردم ولایت بدخشان به حمایت از نظام و ارزش های قانون اساسی

جریان همایش مردم ولایت بدخشان به حمایت از نظام و ارزش های قانون اساسی

سخنرانی محترم امرالله صالح در هفتمین سالگرد مرحوم مارشال فهیم

مصاحبه اختصاصی محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری ا.ا با CNN NEWS 18

مصاحبه محترم امرالله صالح با FRANCE 24

مصاحبه محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با PBS

مصاحبه اختصاصی محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با طلوع نیوز

سخنرانی محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مراسم افتتاح مسابقات دور هفتم لیگ کرکت شپگیزه

سخنرانی محترم امرالله صالح در مقر ولایت ننگرهار

مصاحبه اختصاصی محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با RTA