تصمیم یکصدو پنجاه و یک

org_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ - ۹:۵۹

امروز جلسه شش و نیم صبح ( ۲۹ حمل ۱۴۰۰ مطابق به ۱۸ اپریل ۲۰۲۱ ) در ارگ ریاست جمهوری به ریاست جلالتماب محترم محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان دایر گردید. درین جلسه ی ویژه برای پانزده تن از منسوبین پولیس کابل و یک نفر کارمند امنیت ملی مدال بریال درجه دوم اعطا گردید. این منسوبین در کشف و دستگیری یک هسته یازده نفری طالبان نقش فعال و محوری داشتند. این هسته تروریستی در ضمن انجام جنایات دیگر مسوول قتل اعضای جامعه مدنی از جمله یما سیاوش استند. مسایل دیگری مرتبط به ولایت کابل مانند گسترش صلاحیت والی کابل یکدست سازی مدیریت شهر کابل از دید عرضه خدمات شهری و تحکیم نقش شارالی تصامیم اتخاذ گردید. درین جلسه ویژه و گسترش یافته یک صدو یک نفر اشتراک داشتند. رییس جمهور از هماهنگی استراتیژی و قوت اقدام در تیم میثاق امنیتی کابل هم خط سازی پالیسی و اقدام میان همه اعضای تیم ابراز قدردانی نمود. نگاه مختصر از کارکرد های هم خط و همسو میان ولایت کابل شاروالی امنیت ملی کابل قوماندانی امنیه ادارات ذیربط در وزارات داخله منجمله ریاست مبارزه با جرایم سنگین و نزدیکی سازی واحد های دومی و ولسوالی ها ارایه گردید.                                                                                                                        
از مقام ریاست جمهوری برای برگزاری این جلسه در ارگ ابراز سپاس و امتنان می نمایم. تصامیم و هدایت جلسه امروز بخاطر ارایه هرچه بهتر خدمات به مردم کابل بزودی عملیاتی و انجام خواهد یافت.