امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

شهریان عزیز کابل :

به اساس هدایت جلالتماب محمد اشرف غنی مقام محترم ریاست جمهوری افغانستان، رسیده‌گی به مسایل امنیتی کابل را بطور مستقیم برای چند مدتی بدوش میگیرم.

من در راه تطبیق قانون بخاطر تامین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت (از هیچ نوع آن) و ترحم بر جنایت کار در قاموس خویش ندارم.

به وظایف و مسوولیت های دیگر خویش همانند گذشته خواهم رسید، تطبیق میثاق امنیتی بخشی ازین برنامه خواهد بود.

کابل را مانند کف دست خویش بلد استم، تمام وظایف و مسوولیت های دیگرم همانند سابق به صورت عادی اجرا خواهند شد، شما مطمین باشید.

فهرست دزد ها اوباش مردم آزار باج گیر ها قانون گریز ها غاصب های املاک عامه و مردم مجرمین متکرر که زیر پوشش فعالیت دارند و زورگویان به ظاهر قانون پسند همه و همه از قبل ترتیب گردیده است.

پس با نیرو های امنیتی خویش با اعتماد و اطمینان همکاری نمایید و از هر راهی که میتوانید اطلاعات و مسایل تان را به من برسانید، تقویت بیشتر نهاد های امنیتی افغانستان و نزدیک سازی آنها با لایه های مختلف جامعه بخش دیگر از برنامه است، وسایل مختلف و متعدد برای وصل وجود دارد پس دریغ نکنید و در امر مقدس سرکوب جرم و جنایت سهم و نقش خویش را ادا سازید. انشاالله.