تماس با ما

هم‌وطنان گرامی، شما می‌توانید با شماره‌های  100 و  119 که مربوط پولیس است برای شریک نمودن شکایات و ثبت واقعات به تماس شوید و همچنان دو شماره‌ واتساپ جلسات شش و نیم نیز در خدمت شما قرار دارند.

0730100900

0730600700

و همچنان شماره‌های واتساپ زون‌های ما نیز برای ثبت دیدگاه‌ها و نظریات شما به‌قرار ذیل می‌باشند:

 0703338222   زون غرب

0703338777   زون شمال شرق

0703338666   زون شرق

0703338111   زون شمال

برای شریک نمودن پیشنهادات و نظریاتتان این شماره‌ها را به خاطر داشته باشید و مسائل خاص، عمیق و قابل اقدام را با رهبری میثاق امنیتی و جلسات شش و نیم شریک نمایید.

34.5280198, 69.172707

معلومات برای تماس

صدارت عظمی، جاده ملک اصغر، کابل، افغانستان
789741238(0)93+
info@fvp.gov.af